Zittend bestuur NBB vermoordt Nederlands basketball

Het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond is in rap tempo bezig het faillisement voor de basketballsport in Nederland te bewerkstelligen. Sinds het aantreden van voorzitter Francisca Ravestein wordt de NBB in sneltreinvaart het ravijn in gestuurd. De cijfers die de NBB in een persbericht naar buiten brengt zijn nog erger dan dramatisch.

Ondertussen blijft de burgemeester van Opsterland vrolijk zitten op het pluche, terwijl ze van pure schaamte over de resultaten van haar beleid niets beters kan doen dan naar Drenthe te verhuizen om zich daar onder een hunebed te verstoppen.

Lees het persbericht van de NBB en huiver…

“Het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond (NBB) wil u hierbij informeren over een groot financieel tekort over 2012. Eind vorig jaar zijn al drastische maatregelen genomen om de financiële situatie bij de bond te verbeteren. Bij het opmaken van de jaarrekening 2012 is echter gebleken dat tussen de afgegeven prognose van ultimo oktober 2012 (een tekort van 116.000 euro) en de werkelijke realisatie een groot verschil zit. Dat ondanks de uitgavenstop die het bestuur rond 1 november afkondigde. Het tekort over 2012, inclusief correcties m.b.t. 2011, zal uitkomen op ongeveer 700.000 euro. Het reeds negatieve eigen vermogen van de NBB komt uit op 850.000 euro negatief.

Op dit moment vinden de afrondende werkzaamheden en de controle van de jaarrekening door de accountant plaats. Bestuur en directie zijn inmiddels begonnen met het proces, waarbij verdere maatregelen worden genomen om de NBB financieel gezond te krijgen. Deze maatregelen zullen op hoofdlijnen worden gepresenteerd tijdens de Algemene Vergadering op 22 juni a.s. Bij deze maatregelen neemt het bestuur ook de korting op de Lotto-subsidies mee, die vorige week in de Algemene Vergadering van NOC*NSF zijn aangekondigd.”

Deel!