Vijftigste interland voor Worthy de jong

Worthy de Jong speelde tegen Turkije zijn vijftigste interland. De Jong maakte in totaal 22 punten en kwam daarmee in de buurt van zijn recordscore voor de Orange Lions. Zijn hoogste puntentotaal blijft echter staan op 26.

Bloemetje?

Worthy de Jong 840 810

Deel!