Tekst en uitleg van Eric Braal

Op de site van Aris geeft coach Erik Braal tekst en uitleg over de verjonging en ‘verNederlandsing’ die uitsluitend lijkt te zijn ingegeven door financiële en belastingtechnische beperkingen. En passant deelt Braal mee dat er voor Andrew Dawson geen plaats meer is omdat Dexter Hope als back-up point guard meer speeltijd moet krijgen

Deel!