Situatie in Den Bosch precair

Blijkens een persbericht op de site van SPM Shoeters is een dreigend faillissement in Den Bosch nog steeds niet afgewend. Bestuurslid Scheffers van de Brabantse basketballclub vertelde afgelopen weekeinde aan het Brabants Dagblad dat de overeenkomsten met de schuldeisers al voor 95 procent rond waren. Het bestuur spiegelt de fans in de verklaring op de site toch een ander beeld voor: het faillissement ligt nog steeds op de loer.

De volledige tekst van de bestuursmededeling luidt als volgt:

‘Afgelopen weekend is in de pers gekomen dat de financiële positie van SPM Shoeters ‘s-Hertogenbosch ontoereikend is om aan alle (financiële) verplichtingen van het afgelopen seizoen te kunnen voldoen. Om die reden wordt op dit moment getracht om een crediteurenakkoord te bereiken. Een crediteurenakkoord is noodzakelijk om een faillissement te voorkomen.

Het bestuur heeft de grondige wens om professioneel basketbal in ‘s-Hertogenbosch te continueren. Voordat evenwel verplichtingen voor het nieuwe seizoen worden aangegaan is het absoluut noodzakelijk dat er met de huidige crediteuren overeenstemming is bereikt. Vanuit die gedachte is het bestuur bezig om invulling te geven aan de wens om met crediteuren, waaronder de belastingdienst en gemeente, tot een akkoord te komen.

Het bestuur vertrouwt erop eind deze maand duidelijkheid te kunnen geven over het al dan niet bereiken van een akkoord met de crediteuren en de mogelijkheden om het professionele basketbal in ‘s-Hertogenbosch te kunnen behouden, want naast het bereiken van een akkoord is het bestuur ook nog steeds op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor om de ambities veilig te kunnen stellen.

Het bestuur betreurt de huidige situatie in grote mate doet er alles aan om ook volgend jaar professioneel basketbal in ‘s-Hertogenbosch te continueren.’

 

Foto: Christian Aarts
Foto: Christian Aarts

 

Deel!