Rotterdam: ‘Don’t shoot the messenger’

Rotterdam zet een bericht op zijn website waarin het afstand neemt van de kritiek dat de club verantwoordelijk zou zijn voor de crisis binnen de FEB. Rotterdam wijst iedere vorm van verantwoordelijkheid van de hand en zegt: ‘Don’t shoot the messenger…’ De club had het voortouw genomen om samen met Amsterdam, Zwolle en Leeuwarden het FEB-bestuur een brief te schrijven waarin het standpunt wordt uitgeproken dat een tekort op de dagelijkse begroting van Den Helder van twee ton en een tekort op de exploitatie van de Kings Dome van 4 ton gesanctioneerd moet worden.

Deel!