Rechter zet Stals niet terug in functie

De Telegraaf meldt dat Jan-Wim Stals door de kortgedingrechter niet is teruggezet in zijn functie van directeur van de Nederlandse Basketball Bond. Stals had dat in een kort gedingprocedure geëist. Hij werd in november 2012 ontslagen en een week later vervangen door Frank Berteling.

De rechter heeft zich in zijn uitspraak niet beziggehouden met de inhoudelijke argumenten die aan het arbeidsconflict ten grondslag liggen. Het oordeel heeft betrekking op de verstoorde verhoudingen, waarvan de NBB naar het oordeel van de rechter meer schade zou kunnen ondervinden dan Stals.

De bond is inmiddels voor de derde keer een procedure bij het UWV gestart om Stals te kunnen ontslaan. Bij twee eerdere verzoeken kreeg de NBB nul op het rekest.

Stals overweegt nu een spoedprocedure in hoger beroep aan te spannen tegen de uitspraak van de kortgedingrechter.

Deel!