Onderzoekscommissie WK veegt vloer aan met NBB-bestuur

De onderzoekscommissie die de gang van zaken rond het WK voor meisjes onder 17 jaar heeft onderzocht, veegt in haar rapport de vloer aan met het bestuur van de Nederlandse Basketball Bond. Hoewel de commissie nog niet helemaal klaar is, is er een rapportage voor de AV van 22 juni opgesteld, waarin van het handelen van het bondsbestuur geen spaan wordt heel gelaten. In het zwartste scenario – zo heeft de commissie berekend – kost het (overigens sportief zeer succesvolle) evenement 4 euro 90 per lid van de NBB…

De conclusies van het rapport, dat is opgesteld door Hans Witvoet, Eymert van Rooy en Hans Kastermans, staat bol van kwalificaties als “onvoldoende verdiept”, “ten onrechte voorgehouden”, “”onvoldoende geïnformeerd” en “verzuimd”. Stuk voor stuk politieke zondes dan wel politieke doodzondes.

In de 23 punten tellende lijst van conclusies stelt de commissie onder andere dat het bestuur onder de destijds geldende omstandigheden niet had mogen besluiten tot de organisatie van het evenement. Het bestuur had zich onvoldoende verdiept in de voorwaarden van de FIBA, het bestuur heeft de ALV niet serieus genomen door de ALV niet of onvolledig te informeren, het bestuur heeft ten onrechte geen overleg gevoerd met de financiële commissie van de NBB, etc., etc., etc. De ALV op haar beurt had volgens de commissie meer tegenwicht kunnen en moeten bieden.

De commissie constateert dat het evenement sportief succesvol is geweest, maar dat met name persoonlijke fricties het goed functioneren van verschillende betrokken partijen op zijn zachtst gezegd lastig heeft gemaakt.De taakomschrijvingen waren in ieder geval niet helder, afspraken over verantwoordelijkheden rammelden, verkeerde afwegingen hebben voor te hoge of onnodige kosten gezorgd en er is onvoldoende zorg gedragen voor een inzichtelijke financiële administratie. Toch stelt de commissie dat de uitvoering van de organisatie succesvol was en dat van een adequate kostenbeheersing sprake was tijdens de operationele fase.

De commissie heeft een bedrag van 4 euro 90 per NBB-lid berekend voor de totale kosten van het evenement in de Amsterdamse Sporthallen Zuid. Afhankelijk van de uiteindelijke subsidieverstrekking van het ministerie van VWS zou de eindafrekening op ongeveer nul kunnen uitkomen, maar in die calculatie is dan een garantstelling van de ALV als inkomstenpost meegenomen. Ook in het meest florissante scenario kost het WK onder 17 volgens de commissie altijd nog 1 euro 75 per NBB-lid.

Als belangrijkste aanbeveling (de commissie doet er in totaal 14) stelt de commissie dat er aan de organisatie van een evenement zoals een WK een deugdelijke haalbaarheidsstudie vooraf dient te gaan.

De commissie pleit in toekomstige gevallen bovenal voor een planmatige en gestructureerde aanpak, waarbij ook gebruik wordt gemaakt van bestaande ervaringen binnen de eigen gelederen of ervaringen bij NOC*NSF dan wel andere sportbonden.

De commissie laat in een begeleidende brief weten nog niet volledig klaar te zijn met haar werkzaamheden. De ALV mag rekening houden met de eventuele presentatie van nieuwe of aanvullende feiten.

Evident is hoe dan ook dat de commissie bikkelhard oordeelt over het handelen van het bestuur onder voorzitterschap van Francisca Ravestein. Nu de ALV nog!

Deel!