NBB en FEB toch akkoord over Eredivisie

De NBB en de FEB maken bekend in het voorbije weekend overeenstemming te hebben bereikt over de organisatie van de eredivisie. Komend seizoen gaat opnieuw de FEB die voor zijn rekening nemen, maar er komen een nieuwe bestuurlijke organisatie waarin ook de NBB met twee leden vertegenwoordigd zal zijn onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter. De afspraak dat komend seizoen nog maar vier buitenlanders onder contract mogen staan, blijft gehandhaafd

Deel!