Gifbeker afbraak-NBB-bestuur nog lang niet leeg

Van de gifbeker die het afbraak-NBB-bestuur het Nederlands basketball dwingt leeg te drinken, blijkt de bodem nog lang niet in zicht. Werd vorige week op het bondsbureau in Nieuwegein onder andere de volledige afdeling Topsport ‘boventallig’ verklaard, vandaag wordt ook de positie ‘Communicatie en PR’ opgeheven. In de ontslagronde van vorige week sneuvelden bovendien de posities ‘Marketing en sponsoring’ en ‘Evenementen’.

Daarmee is de destructieve kaalslag op het bondsbureau compleet. Want alle middelen die noodzakelijk zijn om basketball aantrekkelijk te maken voor externe financiering (Nederlands mannenteam – vlaggenschip, marketing en communicatie) worden door het afbraak-bestuur met één pennenstreek geliquideerd. Afbraak-voorzitter Francisca Ravestein heeft de bond eerst meegezogen in een totale chaos en financiële vrije val en castreert de NBB nu van toekomstperspectief.

De argumentatie zal ongetwijfeld tijdens de Algemene Ledenvergadering worden ‘we-moeten-pijnlijke-keuzes-maken’, maar dat is geen vergoelijking om ronduit domme keuzes te maken. Een proces dat overigens al geruime tijd gaande is.

Vergeten is inmiddels dat de NBB tot voor kort een zeer florerende afdeling ‘Basketball Unites’ had, die met door het kabinet zo gewenste beleidseffecten in de breedtesport (buitenschoolse opvang, participatie, integratie) model stond voor andere sportbonden. Zelfs de KNVB kwam bij de NBB de kunst afkijken. Van de acht mensen die aan het project ‘Basketball Unites’ werkten toen Ravestein als afbraak-voorzitter aantrad, is er nog welgeteld één over.

‘Basketball Unites’ zorgde vooral ook voor nog wat vlees op de botten van de NBB. Maar het vlees is weg en het afbraak-bestuur ramt nu uit alle macht ook het skelet in elkaar.

Van de twee thuiswedstrijden die het Nederlands mannenteam deze zomer speelde, had een verstandig bestuur veel kunnen opsteken. Met marginale middelen en heel veel betrokken inzet zaten er ineens twee keer zoveel mensen op de tribunes. Zowaar! Er was positivisme! Er werd gewonnen! Ondanks alle tegenslagen kon het dus toch!

En dat het kon, werd ook uitgedragen. De NBB schitterde evenwel door afwezigheid, want door de NBB waren noch in Den Bosch noch Leiden ‘prospects’ genood die met eigen ogen konden aanschouwen hoe leuk en vooral kansrijk basketball in Nederland kan zijn.

Kan zijn…

Want de mensen die de voorwaarden moeten scheppen om dat besef (óók) bij private financiers tussen de oren te krijgen, de mensen die met passie en succes aan de verbreding van de basis werkten, die mensen zijn collectief door het afbraak-bestuur naar huis gestuurd.

Het is te triest voor woorden… En het is minstens zo triest dat de Algemene Ledenvergadering eind deze maand uitsluitend ‘ja en amen’ zal knikken.

Deel!
 • Pingback: Gifbeker afbraak-NBB-bestuur nog lang niet leeg World Basketball News - World Basketball News | World Basketball News()

 • maarten66

  Ik knik ook, Ja en amen! Om alles op de voorzitter te gooien, is te gek voor woorden. In Nederland gaat het slecht met de economie! En als er iemand een maatregel neemt, begint de goe gemeente te schreeuwen.Ik zou graag de schreeuwers het heft in handen laten nemen. Dan is alles onmiddellijk opgelost! Er is geen geld! Dat is duidelijk. En iemand die, roept dat alles gewoon door moet gaan, is niet goed. Men wil waarschijnlijk een klein beetje minderen, zoals de poliieke partijen in de opositie.! Dat noem ik pappen en nat houden! Dat is al gebeurd. En nu komt de klap! Je kan het bestuur beschuldigen, dat ze het pappen en nat houden hebben toegepast. Als je een basketball team hebt dat niet loopt, breek het dan tot op de bodem af en bouw het op vanaf de basis. Dat kost kracht! En de meeste normale mensen zullen proberen te pappen en nat te houden. Dat zit nu eenmaal in het karakter!

  • JacobBergsma

   Maarten! Het ‘ja en amen’ is gisteravond op het bondsbureau in Nieuwegein al geregeld. De bijzondere ALV wordt een farce. Uitsluitend voor de bühne. Maak je dus geen zorgen: Mevrouw de afbraak-voorzitter zal ook deze slag glansrijk overleven. Maar nu even voor de duidelijkheid: het is deze voorzitter die in februari 2010 is aangetreden. Om haar heen zijn alle toenmalige bestuursleden opgestapt of weggevallen. Rond mevrouw de afbraak-voorzitter heeft de NBB in iets meer dan drie jaar tijd meer dan tien (!!!) bestuursleden versleten. De NBB wisselt inmiddels van penningmeester met de snelheid waarmee een normaal mens van ondergoed wisselt. En nog steeds houdt de voorzitter bij de volgende financiële wanprestatie vol: alwéér een lijk uit de kast. In een half jaar tijd is de schuld van een hele dikke ton opgelopen naar iets meer acht ton. En nog steeds weet mevrouw de afbraak-voorzitter niet hoe dat nou toch komt. HET IS HAAR BELEID DAT DAAR VERANTWOORDELIJK VOOR IS! Ze heeft nu drie-en-een-half-jaar de tijd gehad om te sturen, bij te sturen, te amenderen, te fiatteren of te barricaderen. Maar de NBB-trein dendert met steeds grotere snelheid rechtstreeks op het ravijn af. Mevrouw de afbraak-voorzitter is burgemeester van de Friese gemeente Opsterland. Zij weet hoe het in de politiek gaat. Wanneer je aan de top zit, draag je verantwoordelijkheid. Gaat het goed dan is dat leuk, want dan straalt het op jou af; gaat het slecht dan heb je je verantwoordelijkheid te nemen en moet je consequenties verbinden aan je volstrekt falende bestuursbeleid. Jij schrijft: “er is geen geld”. Ik zeg: er is geen geld meer. En dat woordje ‘meer’ is cruciaal. Het is onder verantwoordelijkheid van deze voorzitter dat de NBB verzeild is geraakt in chaos en financiële wanorde. Het tempo waarin de NBB op het faillissement afstevent, is volledig zijn de regeerperiode van mevrouw de afbraak-voorzitter bepaald. Nogmaals: de eindverantwoordelijkheid daarvoor ligt te allen tijde bij de voorzitter van het bestuur. Zo gaat dat in de politiek, maar zo gaat dat kennelijk niet met burgemeesters in de sport. Die laten zich niet in Nieuwegein zien, wanneer hun wanbeleid ervoor zorgt dat het aantal formatieplaatsen van 22,55 naar 12,17 wordt terug gebracht. Je hebt gelijk: daarin schuilt misschien ook een kans. Frank Berteling is een goeie directeur. Die acht ik meer dan in staat om met die hele korte riempjes die de NBB nu heeft tegen de stroom in te gaan roeien. Er is echter één aspect dat je niet in de beschouwing hebt meegenomen: het was onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de club dat het basketballteam niet liep. En natuurlijk moet je dan de bijl hanteren om het op een gezonde manier weer op te bouwen. Maar hanteer die bijl alsjeblieft ook aan de top!

   • Bosschenaar

    En ondertussen dendert de zwaar gesubsidieerde vrouwentak van de NBB maar door. Leuk, de promotie van het meisjes U16-team naar de Europese A-divisie. Met een begeleidingsteam, waar de nationale mannenploeg alleen maar van kan dromen. Walgelijk, de keuzes die mevrouw de sloop-voorzitter met haar incompentente verzameling rayon-hoofden als ja-knikkers naast zich, nu al jarenlang neemt. En die basketbal in Nederland in ijltempo naar de ondergang jaagt.

 • Pingback: Gifbeker afbraak-NBB-bestuur nog lang niet leeg | Eric Boorsma - Donar - basketbal - basketball()