“Flames” moeten professionaliseren

GasTerra Flames moet professioneler. Dat is de conclusie in het organisatieadvies van Ed Zijp. Hij stelt de benoeming van een algemeen directeur en een Raad van Toezicht voor; een bestuursmodel zoals dat bij FC Groningen zijn waarde heeft bewezen. Zijp is ook een voorstander van een regulier platform waarin voeling kan worden gehouden met wat er leeft bij supporters en sponsors.

Deel!