Donar stelt zelf voor coach Erik Braal te schorsen

Donar heeft het demissionaire bestuur en de ledenvergadering van de Dutch Basketball League een brief gestuurd, waarin het zelf voorstelt coach Erik Braal voor één duel te schorsen om daarmee een papieren nederlaag te voorkomen. De Groningers vinden de opgelegde strafmaat na afloop van de uitwedstrijd tegen Aris Leeuwarden onrechtmatig en ‘buitenproportioneel’. Het DBL-bestuur zette een zege op Aris om in een 20-0 nederlaag omdat Donar voor de tweede keer een afspraak binnen de DBL had genegeerd, namelijk het verbod op het gelijktijdig opstellen van vijf niet-Nederlandse spelers.

Donar neemt de zaak kennelijk hoog op. De doorwrocht juridische brief is weliswaar ondertekend door Gert-Jan Swaving als secretaris van het bestuur van Donar maar is evident een product van een juridische ‘kennis’ van Donar. Op pagina 2 van de brief valt immers te lezen: “Wij lichten dat namens Donar hieronder toe.”

Volgt een lang exposé, onder andere over de gedetailleerde toedracht op 18 november. De advocaat van Donar komt tot vier conclusies: “Niet alleen is het interim-bestuur onbevoegd tot het opleggen van een sanctie, er lijkt (ook) geen overtreding te zijn van een wedstrijdreglement waarop de opgelegde sanctie berust. Verder is het beginsel van hoor en wederhoor niet toegepast. Bovenal zijn de gevolgen van het besluit buitenproportioneel gelet op de aard, het karakter en de omvang van het vergrijp.”

De Groningers stellen maar 38 seconden met vijf niet-Nederlanders binnen de lijnen te hebben gestaan. In die 38 seconden scoorde Donar niet, maar verloor de bal en Aris scoorde wel.

Omdat Donar het eens is met de uitgangspunten van de DBL-afspraak van 14 juni die aan alle commotie ten grondslag ligt (het mogen aantrekken van een vijfde buitenlandse speler, maar het niet gelijktijdig mogen opstellen van vijf niet-Nederlandse spelers), stelt het in de brief nota bene voor Erik Braal voor één wedstrijd te schorsen. De oorspronkelijke zege van Donar op Aris moet dan wel weer terugkeren in de boeken.

Donar zegt te betreuren dat Braal met zijn wisselbeleid voor de tweede keer in de fout is gegaan en geeft ook nog zijdelings aan dat een interview met RTV Noord niet heeft bijgedragen aan een helder standpunt. Braal gedroeg zich in dat interview – zoals wel vaker – wereldvreemd en bepaald onprofessioneel.

Deel!