Donar maakt geen gebruik meer van diensten accountant

Opmerkelijk! Donar bedankt accountant KPMG voor bewezen diensten, wegens ‘een verschil van inzicht over de condities waaronder de opdracht tot controle van de jaarrekening 2012-2013 zou moeten worden uitgevoerd.’

Deel!