DBL-bestuur treedt collectief af

Het bestuur van de Dutch Basketball League, onder leiding van interim-voorzitter Marcel Verburg, is collectief afgetreden. De beslissing wordt gemeld op de site van de DBL. Daarin wordt – zonder zijn naam te noemen – Bob van Oosterhout aangewezen als ‘schuldige’. Van Oosterhout plaatste op Facebook een reactie waarin hij nadrukkelijk afstand nam van de beslissing het aantal buitenlandse spelers in de DBL het komend seizoen te verruimen naar vijf. Daarmee – zo stelt het aftredende bestuur – heeft Van Oosterhout uitsluitend het ‘eigen belang van zijn club’ gediend. Het DBL-bestuur noemt de post van Van Oosterhout: ‘tactloos, onprofessioneel en van geen respect getuigen’.

De volledige verklaring luidt als volgt:

‘Hedenmorgen hebben de bestuursleden van de DBL hun aftreden aangekondigd, en wel per direct. De beslissing is weloverwogen genomen en is onherroepelijk. Er liggen meerdere redenen ten grondslag aan de beslissing.

Met het eerder geplande en aangekondigde aftreden van bestuursleden Marcel Verburg (interim voorzitter) en Bert Kragtwijk (technische zaken) is hiermee het voltallige bestuur afgetreden en thans in demissionaire status.

De definitieve aanleiding om direct af te treden is woensdagavond 14 juni na de ledenvergadering ontstaan. Inzake het besluit verruiming aantal toegestane buitenlandse spelers per club zijn de statuten en afspraken binnen de DBL aangaande de stemprocedure strikt gevolgd. Zowel wat betreft informatieverstrekking en aankondiging vooraf als de stemprocedure op zich. Tijdens de ledenvergadering hebben de leden onderling nogmaals benadrukt dat uitsluitend het bestuur naar buiten communiceert over de besluiten van de ledenvergadering; in het onderhavige geval de verruiming van het aantal buitenlandse spelers.

Tegen de afspraken in heeft een bestuurder van een DBL-club, nog voordat het bestuur de berichtgeving gereed had over het genomen besluit, het nieuws op eigen houtje met het publiek in social media gecommuniceerd. Bovendien heeft deze bestuurder daarin gemeld niet achter het besluit te staan, noch achter het bestuur en het tot nu toe gevoerde beleid.

Dit zonder afstemming vooraf met het DBL-bestuur, met kennelijk als doel alleen het eigen belang van zijn club te dienen.

Het DBL-bestuur acht dit tactloos, onprofessioneel en van geen respect getuigen voor het bestuur, de overige leden en de gemaakte onderlinge afspraken. Bovendien is de reputatie van de DBL hierdoor onnodig geschaad. Het DBL-bestuur ervaart dit als een gebrek aan partnership en teamplay en maakt het voor de bestuursleden onmogelijk om nog goed en waardig te kunnen functioneren.

Het demissionair DBL-bestuur gaat de komende overbruggingsperiode geen verplichtingen meer aan, onderneemt geen (proactieve) acties en gaat geen gesprekken meer voeren met externe partijen (over de toekomst) van de DBL. Het is nu aan de DBL-leden om op korte termijn een nieuw bestuur samen te stellen. Het demissionair bestuur zal zorgdragen voor een volledige en zorgvuldige overdracht aan het nieuw aan te stellen bestuur.’

Deel!