Bijna failliete basketballbond betaalt twee fulltime directeuren

Het persbericht dat de NBB naar buiten brengt over de dramatische financiële positie van de bond verzuimt melding te maken van het feit dat de NBB momenteel twee fulltime directeuren in volledige vaste dienst heeft. Een van de twee zit echter al een half jaar werkeloos thuis…

De ontslagaanvraag bij het UWV voor directeur Jan-Wim Stals, die sinds 29 november vorig jaar op non-actief is geplaatst, is recentelijk op alle punten volledig en unaniem door het UWV ongegrond verklaard.

Op 6 december 2012 nam de club van Ravestein echter al een nieuwe directeur in volledige vaste dienst met volledige handelingsbevoegdheid in de persoon van Frank Berteling.

Deel!